CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Zdeněk R. Nešpor

Religion in the Lyrics of the Czech Underground

Zdeněk R. Nešpor, "Religion in the Lyrics of the Czech Underground", Central European Journal of Contemporary Religion 4 (2, 2020): p. 35-57.

The study analyses various types of religion manifested in the lyrics of Czech underground musicians in the 1970s and 1980s. The author primarily examines the religious, implicitly religious, and social sources of musicians and the recipient communities in religion. In the second part of the study, he focuses on the types and ways of presenting religious content. Although much of it was derived from ecclesiastical Christianity (which does not mean that it corresponded to specific confessions or religious traditions), he also notes non-Christian and alternative spiritualities parallel to any organised religion. Although the article does not pay much attention to the reception of the underground religion and its communities, the author concludes that this phenomenon was among the key manifestations of modern self-oriented spirituality in Czech society.

DOI: 10.14712/25704893.2022.3

Download PDF

References

Alan, Josef, „Alternativní kultura jako sociologické téma“ [„Alternative Culture as a Sociological Theme“], in: Josef Alan (ed.), Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989, Praha: Lidové noviny 2001, pp. 9–59.

Altschuler, Glenn C., All Shook Up: How Rock’n’roll Changed America, Oxford and New York: Oxford University Press 2003, 226 pp.

Balík, Stanislav, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš and Marek Vlha, Český antiklerikalismus: Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848–1938 [Czech Anti-Clericalism: Sources, Themes, and the Shape of Czech Anti-Clericalism, 1848–1938], Praha: Argo 2015, 490 pp.

Bolton, Jonathan, Worlds of Dissent: Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge: Harvard University Press 2012, 349 pp.

Brabenec, Vratislav, and Renata Kalenská, Evangelium podle Brabence [Gospel According to Brabenec], Praha: Torst 2010, 290 pp.

Di Blasi, Alex, and Robert McParland (eds.), Finding God in the Devil‘s Music: Critical Essays on Rock and Religion, Jefferson: McFarland & Co. 2019, 189 pp.

Fendrych, Martin, „Žijte složitě: Zpochybněná generace“ [„Live Intrincately: The Questioned Generation“], Vokno 9 (1991): pp. 111–121.

Heylin, Cliton, Trouble in Mind: Bob Dylan‘s Gospel Years, New York: Lesser Gods 2017, 311 pp.

Horna Pigment [Ivan Lamper], Cs. underground IA – IIB [samizdat], Praha: Mozková mrtvice 1984–85, unpagined + 420 pp.

Hunt, Stephen, Religion and Everyday Life, London and New York: Routledge 2005, 200 pp.

Jakovlev, Jevgenij Georgijevič, Umění v zrcadle světových náboženství [Art in the Mirror of the Religions of the World, Praha: Panorama 1983, 288 pp.

Jirous, Ivan Martin, Magorova summa [Magor’s Summa], Praha: Torst 1998, 878 pp.

Kabala, Jan [Ivan M. Jirous], „Zpráva z českého hudebního podzemí“ [= Zpráva o třetím českém hudebním obrození] [„A Message from Czech Musical Underground“], Svědectví 51 (13, 1976): pp. 571–586.

Karásek, Svatopluk, Víno tvé výborné: Rozhovory – Štěpán Hájek – Michal Plzák [Your Excellent Wine: Interviews – Štěpán Hájek – Michal Plzák], Praha: Kalich 2000, 293 pp.

Karásek, Svatopluk, Vrata dokořán: Texty písní a básně [Gates are Open: Lyrics and Poems], Praha: Kalich 2010, 178 pp.

Knížák, Milan, Písně kapely Aktual [Songs of Aktual Band], Praha: Maťa 2003, 197 pp.

Kudrna, Ladislav (ed.), Hvězdná hodina undergroundu: Underground a Československo v letech 1976–81 [Underground’s Finest Hour: Underground and Czechoslovakia 1976–81], Praha: ÚSTR 2020, 210 pp.

Kudrna, Ladislav (ed.), Od mániček k undergroundu [From Long-haired Men to Underground], Praha: ÚSTR 2019, 176 pp.

Larson, Bob, Rock & the Church, S. l.: Creation House 1971, 90 pp.

Lyons, Arthur, Satan Wants You: The Cult of Devil Worship in America, New York: Mysterious Press 1988, 192 pp.

Machovec, Martin, „Podzemí a underground: Postavení undergroundové komunity v české společnosti 70. a 80. let a specifické hodnoty undergroundové kultury“ [„The Undeground: The Place of the Underground Community in the Czech Society of the 1970s and 80s and the Specific Values of the Underground Culture], Paměť a dějiny (9, 2015): pp. 4–13.

Machovec, Martin, „Šestnáct autorů českého literárního podzemí (1948–1989)“ [„Sixteen Authors of the Czech Literary Underground“], Literární archiv PNP (25, 1991): pp. 41–75.

Marván, Miroslav, „O rockové hudbě nepopulárně“ [„Unpopularly about the Rock Music“], Život v Kristu 11 (5, 1993): pp. 11–12.

Nešpor, Zdeněk R., „Der Wandel der tschechischen (Nicht-)Religiosität im 20. Jahrhundert im Lichte soziologischer Forschungen,“ Historisches Jahrbuch (129, 2009), pp. 501–532.

Nešpor, Zdeněk R., „Prolegomena ke studiu religiozity českého undergroundu“ [„Introduction to the Study of Czech Underground’s Religiosity“], in: Ladislav Kudrna (ed.), Hvězdná hodina undergroundu: Underground a Československo v letech 1976–81, Praha: ÚSTR 2020, pp. 144–164.

Nešpor, Zdeněk R., Děkuji za bolest: Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.–80. let [Thank You For the Pain: Religious Motifs in the Czech Folk Music of the 1960s to 80s], Brno: CDK 2006, 383 pp.

Placák, Petr, Kádrový dotazník [Personal Data Questionnaire], Praha: Babylon 2001, 359 pp.

Přibáň, Michal, et al., Český literární samizdat: 1949–1989 [Czech Literary Samizdat, 1949–1989], Praha: ÚSTR 2018, 612 pp.

Putna, Martin C., „Mnoho zemí v podzemí: Několik úvah o undergroundu a křesťanství“ [„Many Grounds of the Underground: Some Remarks on Underground and Christianity“], Souvislosti 1 (4, 1993), pp. 14–32.

Putna, Martin C., Česká katolická literatura v kontextech 1945–1989 [Czech Catholic Literature in Context, 1945-1989], Praha: Torst 2017, 1023 pp.

Putna, Martin C. (ed.), Ivan M. Jirous: Magorské modlitby [Magor’s Prayers], Praha: Biblion 2021, 293 pp.

Riedel, Jaroslav, Plastic People a český underground [The Plastic People and Czech Underground], Praha: Galén 2016, 476 pp.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945 II. [Dictionary of Czech Writers since 1945, part II.], Praha: Brána and Knižní klub 1998, 791 pp.

Soukup, Karel, Radio, Praha: Torst 1997, 89 pp.

Stárek Čuňas, František, and Jiří Kostúr, Baráky: Souostroví svobody [Barraks: The Archipelago of Freedom], Praha: Pulchra 2010, 635 pp.

Stárek Čuňas, František, and Martin Valenta, Podzemní symfonie Plastic People [The Underground Symphony of the Plastic People], Praha: Argo and ÚSTR 2018, 373 pp.

Suk, Jiří, „Fenomén underground“ [„The Phenomenon of the Underground“], Paměť a dějiny (9, 2015): pp. 134–135.

Šiklová, Jiřina, „Mládež v ČSSR a náboženství“ [Czechoslovakian Youth and Religion], Svědectví 79 (20, 1986): pp. 513–520.

Šupol, Pavel, Křesťan a hudba [Christians and Music], Praha: Kartuziánské nakladatelství 2010, 127 pp.

Šustrová, Petruška, „Dvěstědvojka celej život...“ [An interview with Vratislav  Brabenec], Revolver revue 30 (1995): pp. 61–76.

The Plastic People of the Universe, Texty [Lyrics], Praha: Maťa 1997, 177 pp.

Turner, Steve, Hungry for Heaven: Rock’n’Roll and the Search for Redemption, Downers Grove: InterVarsity 1995, 240 pp.

Václavík, David, Náboženství a moderní česká společnost [Religion and Modern Czech Society], Praha: Grada 2009, 243 p.

Vaněk, Miroslav, Byl to jenom rock‘n‘roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 [Was it Just Rock’n’Roll? Musical Alternative in the Communist Czechoslovakia, 1959–1989], Praha: Academia 2010, 639 pp.

Zajíček, Pavel, DG 307: Texty z let 1973–1990 [DG 307: Lyrics from 1973–1990], Praha: Vokno 1990, 179 pp.

.

 

.

.

.