CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Aleš Opekar

Czech Underground from the Musical Historical Point of View

Aleš Opekar, "Czech Underground from the Musical Historical Point of View", Central European Journal of Contemporary Religion 4 (2, 2020): p. 5-34.

The first part of the article summarises and comments on the literature on the Czech music underground. It proves that professional research of the phenomenon was previously carried out by foreign authors, whose focus was mainly on the social and political contexts in Eastern Europe. Memoirs and published interviews predominated in the domestic reflection of the phenomenon. Theoretical studies, including monographic treatises, appear only on an ongoing basis. However, the underground is still more in the field of view of historians than musicologists. This article also traces the changes in understanding the “underground” category in the Czech environment. It leads to defining it compared to the “alternative scene” and “grey zone” categories, which gradually gained a specific significance in Czech public awareness in the 1970s and 1980s. The second part of the article places the Czech musical underground in the context of the general development of rock and popular music in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s.

DOI: 10.14712/25704893.2022.2

Download PDF

References

Alan, Josef (ed.), Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945-1989 [Alternative Culture: The Story of Czech Society 1945-1989], Praha: Lidové noviny 2001, 613 p.

Blüml, Jan, Progresivní rock [Progressive Rock], Olomouc: Togga 2017, 318 p. 

Blüml, Jan, Yvetta Kajanová and Rüdiger Ritter (eds.), Popular Music in Communist and Post-Communist Europe, Berlin: Peter Lang 2019, 345 p.

Borská, Ilona, Opravna duší – založena 1969 [Repair of Souls – Established 1969], Praha: Asociace hudebních umělců a vědců 1994, 17 p.

Chadima, Mikoláš, Alternativa: Svědectví o českém rock & rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k „nové vlně se starým obsahem“) [The Alternative: Testimony to Czech Rock & Roll of the Seventies (from Retraining to "New Wave with Old Content")], Brno: Host 1992, 416 p.

Chadima, Mikoláš, Alternativa II: Od „Nové“ vlny se starým obsahem k Velké listopadové sametové revoluci [The Alternative II: From the "New" Wave with Old Content to the Great November Velvet Revolution], Praha: Galén 2018, 669 p.

Cidlina, Tomáš, Českolipská satisfakce - I Can ́t Get No [Satisfaction from Česká Lípa – I Can´t Get No], Česká Lípa: Rudolf Živec 2016, 398 p.

Denčevová, Ivana, František Stárek and Michal Stehlík, Tváře undergroundu [Faces of the Underground], Praha: Radioservis 2012, 238 p.

Drápal, Vladimír Lábus, „Pavel Zajíček: Ostrov uprostřed pevniny“ [“Pavel Zajíček: An Island in the Middle of the Mainland”], Uni 31 (4, 2021): p. 4-9. 

Hagen, Trever, Living in the Merry Ghetto: The Music and Politics of the Czech Underground [online], New York: Oxford University Press 2019, 177 p., available online at https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190263850.001.
0001/oso-9780190263850
.

Hajniš, Ivan, Emigrace Primitiva [Emigration of a Primitive], Praha: Pragoline 2003, 137 p.

Hajniš, Ivan, Legenda The Primitives Group: True Story About First Underground Band in East Europe, Praha: Pragoline 2019, 136 p.

Hlavsa, Mejla, and Jan Pelc, Bez ohňů je underground [Without Fires It Is the Underground], Praha: BFS 1992, 172 p.

Hruška, Ervín, Od odzemku a valašky k rocku a elektrické kytaře: Historie bigbítu a rocku na Valašskomeziříčsku [From Folk Odzemek Dance and Wallachian Ax to Rock and Electric Guitar: History of Big Beat and Rock in the Region of Valašské Meziříčí], Egg: Ervín Hruška 1999, 183 p.

Jirous, Ivan, Magorův zápisník [Magor´s Notebook], Praha: Torst 1997, 801 p.

Jonssonová, Pavla, Devět z české hudební alternativy osmdesátých let [Nine of the Czech musical alternatives of the 1980s], Praha: Karolinum 2019, 216 p.

Kalenská, Renata, Evangelium podle Brabence [The Gospel according to Brabenec], Praha: Torst 2010, 292 p.

Karásek, Sváťa, Štěpán Hájek and Michal Plzák, Víno tvé výborné: Rozhovory [Your Excellent Wine: Interviews], Praha: Kalich 2010, 293 p.

Kocábek, Antonín, „PZ v konzervách“ [“PZ Canned”], Uni 31 (4, 2021): p. 18-21. 

Kofroň, Petr, „Skladatel, který si udržel vnitřní integritu“ [“Composer Who Maintained His Inner Integrity”], Lidové noviny 28. 4. 2012, p. 12.

Kotek, Josef, „Paradoxy z Essenu“ [“Paradoxes from Essen”], Hudební rozhledy 21 (20, 1968): p. 630-631.

Kotek, Josef, „Underground music a její sociální otazníky“ [„Underground Music and its Social Question Marks”], Melodie 7 (2, 1969): p. 37-40.

Kouřil, Vladimír, Jazzová sekce v čase nečase 1971 – 1987 [Jazz Section in Time of Non-time 1971 – 1987], Praha: Torst 1999, 399 p.

Kudrna, Ladislav (ed.), Od mániček k undergroundu [From Long-Haired Men to the Underground], Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2019, 180 p.

Kudrna, Ladislav (ed.), Podhoubí undergroundu [The Underground of the Underground], Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2018, 203 p.

Kudrna, Ladislav (ed.), Reflexe undergroundu [Reflections of the Underground], Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2016,  322 p.

Kudrna, Ladislav, and František Čuňas Stárek, "Kapela": Pozadí akce, která stvořila Chartu 77 ["The Band: Background of the Event that Created Charter 77], Praha: Academia and Ústav pro studium totalitních režimů 2017, 409 p.

Kudrna, Ladislav, and František Čuňas Stárek, Kniha v barvě krve: Násilí komunistického režimu vůči undergroundu [Blood Colored Book: Communist Regime Violence Against the Underground], Praha: Academia and Ústav pro studium totalitních režimů 2020, 604 p.

Kudrna, Ladislav, and František Stárek Čuňas, „(Proto)underground: Několik poznámek k vývoji podzemního hnutí“ [“(Proto)underground: Some Remarks on the Development of the Underground Movement”] [online], Paměť a dějiny (4, 2016), available online at <https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2016/04/PD_4_16_s03-15.pdf>.

Kudrna, Ladislav, and František Stárek Čuňas, „Zásah, který změnil underground: Rudolfov, 30. březen 1974“ [“An Intervention that Changed the Underground: Rudolfov, March 30, 1974”] [online], Paměť a dějiny (1, 2015), available online at <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1501/027-041.pdf>.

Libánský, Abbé J., My underground, Praha: Institut for culture-resistant 2004, 221 p.

Machovec, Martin, et al. (eds.), „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem ["Brown Book" on the Processes with the Czech Underground,], Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2012, 515 p.

Machovec, Martin, Pohledy zevnitř: Česká undergroundová kultura v dokumentech a interpretacích [Views from the Inside: Czech Underground Culture in Documents and Interpretations], Praha: Pistorius & Olšanská 2008, 173 p.

Machovec, Martin, Writing Underground: Reflections on Samizdat Literature in Totalitarian Czechoslovakia, Praha: Karolinum 2019, 251 p.

Matzner, Antonín, Ivan Poledňák and Igor Wasserberger (eds.), Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby [Encyclopedia of Jazz and Modern Popular Music], část věcná [factual volume], Praha: Editio Supraphon 1983, 415 p.

Michl, Otakar Alfréd, Trable den co den [Troubles Every Day], Praha: Pulchra 2012, 616 p.

Mitchell, Tony, Popular Music and Local Identity: Rock, Pop and Rap in Europe and Oceania, London and New York: Leicester University Press 1996, 276 p. 

Neduha, Jaroslav Jeroným, Životaběh [Life Course], Praha: Galén 2016, 300 p.

Odvárka, Jiří, Auvajs, Mejlo: Zlatá léta šedesátá, jakož i čacké početí big beatu v Břevnově [Ow Mejla: The Golden Sixties as well as the Heroic Engendering of the Big Beat in Břevnov], Praha: Primus 2003, 185 p.

Opekar, Aleš, „Základní vývojové tendence v české rockové hudbě, 2. část: 70. léta“ [Basic Tendencies in the Development of  Czech Rock Music, part 2: the 1970s], Hudební rozhledy (12, 1990): p. 567-570.

Opekar, Aleš, and Josef Vlček (eds.), Excentrici v přízemí. Nová vlna v Čechách první poloviny 80. let [Eccentrics on the Ground Floor: A New Wave in Bohemia in the First Half of the 1980s], Praha: Panton 1989, 274 p.

Petrová, Jana, Zapomenutá generace osmdesátých let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku [The Forgotten Generation of the 1980s: Independent Activities and Samizdat in the Pilsen region], Plzeň: Jana Petrová 2009.

Pilař, Martin, Underground aneb Kapitoly o českém literárním undergroundu [Underground or Chapters on the Czech Literary Underground], Brno: Host 2002, 177 p.

Pospíšil, Filip, and Petr Blažek, Vraťte nám vlasy: První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu [Give us Back Our Hair: The First Long-haired Men and Hippies in Communist Czechoslovakia], Praha: Academie 2010, 589 p.

Pospíšil, Ivo, and Vladimír Jurásek, Příliš pozdě zemřít mladý [Too Late to Die Young], Praha: BiggBoss 2015, 328 p.

Ramet, Sabrina Petra (ed.), Rocking the State: Rock Music and Politics in Eastern Europe and Russia, Boulder, San Francisco and Oxford: Westview Press 1994, 317 p.

Riedel, Jaroslav, Kritik bez konzervatoře: Rozhovor s Jiřím Černým [A Critic Without a Conservatory: Interview with Jiří Černý], Praha: Galén 2006, 381 p.

Riedel, Jaroslav, Plastic People a český underground [The Plastic People and Czech Underground], Praha: Galén 2016, 476 p.

Riedel, Jaroslav, The Plastic People of the Universe: Texty [The Plastic People of the Universe: Lyrics], Praha: Maťa 1997, 208 p.

Rössler, Josef Bobeš, Obraz doby aneb Chaotické vzpomínky na život v českém undergroundu 70. let [Picture of the Time or Chaotic Memories of Life in the Czech Underground of the 70s], Praha: Pulchra 2009, 331 p.

Ryback, Timothy, Rock Around the Block: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, New York, Oxford: Oxford University Press 1990, 272 p.

Ságl, Jan, Tanec na dvojitém ledě [Dancing on Double Ice], Praha: Kant 2012, 537 p.

Smetana, Vladimír Hendrix, Od dospívání k dozpívání [From Adolescence to the Moment I Stopped Singing], Praha: Pulchra 2015, 192 p.

Srp, Karel, Výjimečné stavy: Povolání Jazzová sekce [States of Emergency: Profession Jazz Section], Praha: Pragma 1994, 286 p.

Stárek, František Čuňas, and Jiří Kostůr, Baráky - Souostroví svobody [Baráky - Archipelago of Freedom], Praha: Pulchra 2010, 638 p.

Stárek, František Čuňas, and Martin Valenta, Podzemní symfonie Plastic People [Underground Symphony of The Plastic People], Praha: Argo and Ústav pro studium totalitních režimů 2018, 375 p.

Šiklová, Jiřina, “Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu“ [“The Gray Zone and the Future of Dissent in Czechoslovakia”], Reportér (2, 1990, supplementum): p. 138-151.

Škvorecký, Josef, „Hippness at Noon: Communism´s Crusade against Jazz and Rock in Czechoslovakia, The New Republic (17th December, 1986): p. 17-25.

Švehla, Marek, Magor a jeho doba [Magor and His Time], Praha: Torst 2017, 672 p.

Topol, Jáchym, and Tomáš Weiss, Nemůžu se zastavit [I can't Stop], Praha: Portál 2000, 168 p.

Tůma, Jaromír, „Podzemí ještě žije“ [„The Underground Still Lives”], Melodie (6, 1968): p. 164-165.

Vaněk, Miroslav, Byl to jenom rock´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989 [Was it Just Rock ́n ́roll?: Music Alternative in Communist Czechoslovakia 1956-1989], Praha: Academia 2010, 639 p.

Vladimír 518 et al., Kmeny 0 [Tribes 0], Praha: BIGGBOSS and Yinachi 2013, 739 p.

Vondruška, Josef, Chlastej a modli se [Get Drunk and Pray], Praha: Torst 2005, 546 p.

Wilson, Paul, Bohemian Rhapsodies, Praha: Torst 2011, 520 p.

Yanosik, Joe, A Consumer Guide to the Plastic People of the Universe, New York: self-released 2021, 132 p.

 

Audiovisual documents

Alternativní kultura [Alternative Culture], two series, thirteen parts, Česká televize, dir. Petr Slavík, 1997 – 2006.

Bigbít, 42 volumes, of which part no. 26 concerns the underground in the period about 1970-75, part 27 of the period 1973-81, parts 28 of the alternative scene of the period 1969-78, part 29 of the period 1977-81, part 35 of the Moravian alternative scene of the 80s and part of the 41 underground of the 80s, Česká televize, dir. Václav Křístek, 2000.

Fenomén underground [The Underground Phenomenon], 40 volumes (3 parts of the Prologue, 6 parts of the Series Roots, 4 parts of the Series on the 25th Anniversary of the Fall of Totalitarianism, 7 parts of the Series on the theme of the Band, Freedom and Values of the Underground, 8 parts of the Series on the Theme of Community and Exile, 8 Parts of the Series on the Theme of Regions and Slovakia and 4 Parts of the Series on the Phenomena of the 80s to the Present), Česká televize, dir. Břetislav Rychlík, Jana Chytilová, Jiří Fiedor and Václav Křístek, 2014.

Plastic People of the Universe [online], YouTube.com, Studio FAMU, dir. César de Ferrari, 1970, January 2015, accessed April 2021, available online at https://www.youtube.com/watch?v=GeCQP5gaxy0.

Fišer alias Bondy, two parts, Česká televize, dir. Jordi Niubo, 2000.

Milan Hlavsa a Plastic People of the Universe [Milan Hlavsa and the Plastic People of the Universe], Dir. Jana Chytilová, Guerilla Records, 2001.

Šedá zóna (Grey Zone), three volumes, Česká televize, dir. Vladimir Merta, 2014.

.

.

 

.

.

.