CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Monika Soukupová

Between the Scylla of Bowing to the Regime and the Charybdis of Frontline Clash: Evangelicals and the Underground in Czechoslovakia During the Normalisation

Monika Soukupová, "Between the Scylla of Bowing to the Regime and the Charybdis of Frontline Clash: Evangelicals and the Underground in Czechoslovakia During the Normalisation", Central European Journal of Contemporary Religion 4 (2, 2020): p. 59-80.

Under the so-called normalisation, the community of underground artists was not the only source of an alternate lifestyle to state-mandated behaviour in Czechoslovakia. Many Evangelical communities provided young people with an equally different vision for living, albeit much less radical. The study aims to reveal what forms of contact took place between the two milieux, principally drawing upon interviews conducted by the author with seven figures active in various Evangelical-oriented communities during the period mentioned above. The interviews recorded these people’s attitudes on the church’s social engagement, allowing respondents to judge the actions of their parent churches under the domination of state power that was hostile to religious congregations and reflect on their own positions concerning the communist regime. The article further explores the multi-layered relationship of respondents to the dissent, which provides valuable insights into the ambivalence of the Czechoslovak Evangelical clergy towards various forms of anti-regime resistance. The paper concludes with a description of specific, selected interactions between the Evangelical and underground milieux and an explanation of possible reasons why there was no significant connection between the two alternatives during the examined period.

DOI: 10.14712/25704893.2022.4

Download PDF

References

Balík, Stanislav, and Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989 [The Catholic Church in Czechoslovakia 1945-1989], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007, 402 p.

Demel, Zdeněk, Pod dohledem církevních tajemníků: Omezování činnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu Jihočeského regionu [Under the Supervision of Church Secretaries: Restrictions on the Activities of the Catholic Church in Czechoslovakia 1945-1989 on the Example of South Bohemian Region], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, 323 p.

Dinuš, Peter, Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB [Protestant Church of Czech Brethren in the Agency Analysis of State Security], Praha: Úřad vyšetřování zločinů komunismu SKPV 2004, 135 p.

Drápal, Dan, Církev a budoucí pronásledování [The Church and Future Persecution], Sedlčany: Altak 1993, 75 p.

Drápal, Dan, Historie Křesťanského společenství Praha: Jak to všechno začalo [History of Christian Fellowship Prague: How It All Began], Praha: Sbor Křesťanské společenství Praha 2008, 87 p.

Drápal, Dan, Historie Křesťanského společenství Praha: Léta růstu [History of Christian Fellowship Prague: Years of Growth], Praha: Sbor Křesťanské společenství Praha 2009, 94 p.

Drápal, Dan, Historie Křesťanského Společenství Praha: Zlom [History of Christian Fellowship Prague: The Turn], Praha: Sbor Křesťanské společenství Praha 2011, 94 p.

Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví [Christendom: History, Statistics, Characteristics of Christian Churches], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, 204 p.

Graevenitz, Karoline von, “Podzemní univerzita” pražských bohemistů: ukázka paralelní kultury v normalizovaném Československu [“Underground University” of Prague students of Czech Studies: An Example of Parallel Culture in "Normalized" Czechoslovakia], Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2009, 130 p.

Koura, Petr, et al., Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 [Dictatorship versus Hope: The Persecution of the Roman Catholic Church in Czechoslovakia in 1948-1989], Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 2014, 191 p.

Macek, Petr, Jan Hrabina and Jindřich Pospíšil, Dva krátké rozhovory o době normalizace související s baptistickým sborem Na Topolce [Two Short Interviews About the Period of Normalization Related to the Na Topolce Baptist Church], unpublished manuscript, Praha 2005, 23 p.

Olson, Roger E., Příběh evangelikální teologie [The Story of Evangelical Theology], Praha: Návrat domů 2012, 133 p.

Synek, Jan, Svobodni v nesvobodě: Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu [Free in the Unfreedom: Religious Life in Prisons During the Communist Regime], Vyšehrad: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, 256 p.

Vojtíšek, Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství [Encyclopedia of Religions and Religious Movements of the Czech Republic: Religions, Churches, Cults, Spiritual Communities], Praha: Portál 2004, 462 p. 

Vojtíšek, Zdeněk, „Evangelikalismus – protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu“ [„Evangelicalism – Protestant Christianity Adapted to the Situation of Religious Pluralism“], Lidé města/Urban people 16 (1, 2014): 23-66 p.

.

 

.

.

.