CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Zdeněk R. Nešpor

Thematic Issue on the Religion of the Czech Underground under Communism: Editorial

Zdeněk R. Nešpor, "Thematic Issue on the Religion of the Czech Underground under Communism: Editorial", Central European Journal of Contemporary Religion 4 (2, 2020): p. 1-4.

DOI: 10.14712/25704893.2022.1

Download PDF

References

Alan, Josef (ed.), Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989 [Alternative Culture: The Story of the Czech Society 1945–1989], Praha: Lidové noviny 2001, 610 pp.

Bolton, Jonathan, Worlds of Dissent: Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge (Mass): Harvard UP 2012, 349 pp.

Hagen, Trever, Living in the Merry Ghetto: The Music and Politics of the Czech Underground, New York: Oxford UP 2019, 177 pp.

Jirous, Ivan Martin, Zpráva o třetím českém hudebním obrození [Report on the Third Czech Musical Awakening], samizdat 1975; published in Svědectví 12 (51, 1976): pp. 571–586.

Putna, Martin C., „Mnoho zemí v podzemí: Několik úvah o undergroundu a křesťanství [Many Grounds of the Underground: Some Reflections on the Underground and Christianity],“ Souvislosti 4 (1, 1993): pp. 14–32.

Putna, Martin C., Václav Havel: Duchovní portrét v rámu české kultury [Václav Havel: A Spiritual Portrait Framed by the Czech Culture], Praha: Knihovna Václava Havla 2011, 383 pp.

Putna, Martin C., Česká katolická literatura v kontextech 1945–1989 [Czech Catholic Literature in Context 1945-1989], Praha: Torst 2017, 1023 pp.

Putna, Martin C. (ed.), Ivan M. Jirous: Magorské modlitby [Ivan M. Jirous: Magor’s Prayers], Praha: Biblion 2021, 293 pp.

Stárek Čuňas, František, and Jiří Kostúr, Baráky: Souostroví svobody [Barraks: The Archipelago of Freedom], Praha: Pulchra 2010, 635 pp.

Stárek Čuňas, František, and Jiří Kostúr, Baráky: Souostroví svobody [Barraks: The Archipelago of Freedom], Praha: Pulchra 2010, 635 pp.

Švehla, Marek, Magor a jeho doba [Magor and His Era], Praha: Torst 2017, 574 pp..

 

.

.

.