CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Dariusz Wadowski 

Religion and Religiosity in Contemporary Poland

Dariusz Wadowski, "Religion and Religiosity in Contemporary Poland", Central European Journal of Contemporary Religion 3 (1, 2019): p. 35-63.

The article addresses the problem of changes that are currently taking place in the field of religious beliefs, religious customs and the role of religion and the Catholic Church in Polish society. The author presents selected data from sociological research conducted in recent years, which quite clearly show trends of weakening religious engagement, increase in religious pluralism, individualization and privatization of religion, as well as weakening the importance of the institutional Church. Although certain tendencies are outlined, it is unpredictable what their further course will be. In the light of the presented research results, it is clear that the Catholic Church in Poland must look for new forms of pastoral care and new forms of presence in the life of Polish society.

DOI: 10.14712/25704893.2019.2

Download PDF

References

Allen, J., The Future Church: How Ten Trends are Revolutionizing the Catholic Church, New York: Doubleday 2009, 480 p.

Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2015, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2015, 24 p., available online at https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2016/01/Raport-Annuarium-Statisticum-
Ecclesiae-in-Polonia-2015.pdf
.

Boguszewski, R. (ed.), Boże Narodzenie 2015 – przygotowania do świąt i ich obchodzenie, CBOS Report 175 (2015), 12 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_175_15.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Jan Paweł II w pamięci Polaków po dziesięciu latach od śmierci, CBOS Report 46 (2015), 10 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_046_15.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Kanon wiary Polaków, CBOS Report 29 (2015): 11 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_029_15.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Lokalna parafia – jest społeczne znaczenie i funkcje, CBOS Report 158 (2014): 21 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_158_14.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Od końca lat osiemdziesiątych do dziś – Oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce, CBOS Report BS/28 (2009), 9 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_028_09.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Polacy wobec niektórych poglądów z kręgu New Age, CBOS Report BS/135 (2011), 14 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_135_11.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Przesądy wciąż żywe, CBOS Report BS/130 (2011), 8 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_130_11.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Religijność a zasady moralne, CBOS Report 15 (2014), 16 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_015_14.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. CBOS Report BS/49 (2012): 25 p., available online at https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF.

Boguszewski, R. (ed.), Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, CBOS Report 26 (2015), 14 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_026_15.PDF.

Bożewicz, M. (ed.), Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach, CBOS Report 71 (2016), 10 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_071_16.PDF.

Casanova, J., "Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective", The Hedgehog Review 8 (1-2, 2006): p. 7-22.

Davie, G., Socjologia religii [oryg.: The Sociology of Religion], Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos” 2010, 390 p.

Dyczewski L. (ed.), Polish Philosophical Studies III: Values in the Polish Cultural Tradition, Washington: The Council for the Research in Values and Philosophy 2002, 319 p.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian [Polish culture in transition], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1995, 310 p.

Garbowski Ch., Religious Life in Poland, History, Diversity, and Modern Issues, Jefferson: McFarland&Company 2014, 298 p.

Grabowska, M. (ed.), Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem i Kościołem(ami), CBOS Report 48 (2015), 11 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_048_15.PDF.

Grabowska, M. (ed.), Religia i Kościół w przestrzeni publicznej, CBOS Report BS/170 (2013), 15 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_170_13.PDF.

Gwiazda, M. (ed.), Wielkanoc, CBOS Report, 47 (2016), 5 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_047_16.PDF.

Hermann, M. (ed.),  Wzory i autorytety Polaków, CBOS Report BS/134 (2009), 6 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09.PDF.

Hervieu-Léger, D., Religia jako pamięć [oryg.: La Religion pour memoire], Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos” 1999, 252 p.

Hipsz, N. (ed.), Czekając na beatyfikację Jana Pawła II, CBOS Report BS/49 (2011), 12 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_049_11.PDF.

Hipsz, N. (ed.), Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej, CBOS Report 163 (2014), 12 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_163_14.PDF.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin and B. Puranen et al. (eds.), World Values Survey: Round Two - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV2.jsp. Madrid: JD Systems Institute 2014, 476 p.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.), World Values Survey: Round Three - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp. Madrid: JD Systems Institute 2014, 619 p.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.), World Values Survey: Round Five - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp. Madrid: JD Systems Institute 2014, 879 p.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.), World Values Survey: Round Six - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Madrid: JD Systems Institute 2014, 898 p.

Jakelić, S., "Secularization, European Identity, and "The End of the West”", The Hedgehog Review 8 (1-2, 2006): p. 133-139.

Kaufmann, F.-X., Czy chrześcijaństwo przetrwa? [oryg.: Wie überlebt das Christentum?], Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, 160 p.

Kowalczuk, K. (ed.), Sfery sacrum i profanum w życiu społecznym, CBOS Report 31 (2015), 10 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_031_15.PDF.

Libiszowska-Żółtkowska, M., "Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów", in M. Libiszowska-Żółtkowska (ed.), Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim: Socjologiczne studium przypadków, Warszawa: Difin 2009, p. 46-63.

Luckmann, T., Niewidzialna religia: Problem religii we współczesnym społeczeństwie [The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society], Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos” 1996, 155 p.

Mariański, J., Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005, 353 p.

Mariański, J., "Tendencje rozwojowe religijności katolickiej w Polsce", in E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, and D. Pollack (ed.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2012, p. 31-48.

Mariański, J., "The Religiosity of Polish Society from the Perspective of Secularized Europe", in I. Borowik (ed.), Religious Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Kraków: Instytut Wydawniczy "Nomos” 2006, p. 81-91.

Mariański, J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej: Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos” 2004, 481 p.

Omyła-Rudzka, M. (ed.), Zaufanie społeczne, CBOS Report 18 (2016), 20 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF.  

Pankowski, K. (ed.), O problemach Kościoła w Polsce, CBOS Report BS/145 (2013), 10 p., available online at https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_145_13.PDF.

Pękala, U., "Post-secular religious practices entering traditional religion", in T. Ahlbäck and B. Dahla (ed.), Post-Secular Religious Practices: Based on papers read at the symposium on Post-Secular Religious Practices held at Äbo/Turku, on 15-17 June 2011, Äbo/Turku: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History 2012, p. 274-288.

Pollack, D., and O. Müller, "Religiousness in Central and Eastern Europe: Towards Individualization?", in I. Borowik (ed.), Religious Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Kraków: Instytut Wydawniczy "Nomos” 2006, p. 22-36.

Roguska, B. (ed), Obecność krzyża w przestrzeni publicznej, CBOS Report BS/153 (2011), 7 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_153_11.PDF.  

Roguska, B. (ed), Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła, CBOS Report 32 (2015), 10 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_032_15.PDF.  

Roguska, B. (ed.), Katolik w życiu publicznym – potencjalne konflikty norm i wartości, CBOS Report 45 (2015), 7 p., available online at https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_045_15.PDF.  

Tomka, M., "Catholics and Protestants in Post-Communist Europe", in I. Borowik (ed.), Religious Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, Kraków: Instytut Wydawniczy "Nomos” 2006, p. 37-51.

WV6_Results, Study # Poland 2012_v20180912, 139 p., available online at http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

.

.