CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Markéta Růžičková

Religious Belief of the Czech Population in the 1921-2011 Censuses

Markéta Růžičková, "Religious Belief of the Czech Population in the 1921-2011 Censuses", Central European Journal of Contemporary Religion 2 (2, 2017): p. 29-46.

The article is focused on the definitions of religious belief in the Czech Republic in the censuses from 1921 to 2011. General information about censuses and the method of publication of the results are mentioned. The results of the main groups sorted by religious belief and their changes compared to previous censuses are described by each census. The article uses the data called Demographical Handbook 20142 and census data from the Czech Statistical Office.

DOI: 10.14712/25704893.2017.9

Download PDF

References

„About European Values Study“ [online], EVS 2016, accessed 6. 8. 2016, available online at http://www.europeanvaluesstudy.eu/page/about-evs.html.

„About the European Social Survey“ [online], ESS 2016, accessed 8. 8. 2016, available online at http://www.europeansocialsurvey.org.

„Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností“ [Registration Dates of Churches, Parishes, and Religious Communities“] [online], Ministerstvo kultury České Republiky [Ministry of Culture of the Czech Republic], Praha: MKČR 2016, retrieved 20. 1. 2016, available online at http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-abozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data
-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-
spolecnosti-11263/
.

„Demografická příručka 2014“ [Czech Demographic Handbook 2014] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2015, retrieved 15.1.2016, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2014.

„General information“ [online], ISSP 2016, retrieved 8. 8. 2016, available online at http://www.issp.org.

Hamplová, D., „Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji“ [Institutionalized and Non- Institutionalized Religion in Czech History After World War II], Soudobé dějiny (2-3, 2001): p. 294-311.

Hamplová, D., Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí [Religion in Czech Society on the Verge of the Third Millennium], Praha: Karolinum 2013, 152 p.

„Historie sčítání lidu. Statistika a my“ [A History of Census: Statistics and Us] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2011, accessed 28. 1. 2016, n. 2, p. 17–21, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-my-
c-22011-rtqoo02vcb
.

„Historie sčítání“ [A History of Census] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2015, retrieved 29. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/csu/sldb/historie_scitani.

Kučera, M., „K interpretaci výsledků sčítání 1991 o náboženském vyznání“ [Towards an Interpretation of the Results of the 1991 Census Related to Religious Belief] [online]. Demografie 46 (3, 1994): p. 189–191, retrieved 29. 1. 2016, available online at https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0Bwo5H2vnLAxYR1JRNjZCY3ZoZXc.

Lužný, D., and M. Navrátilová, „Náboženství a sekularizace v České republice“ [Religion and Secularization in Czech Republic] [online], Sociální studia (4, 2001): p. 111–125, retrieved 31. 7. 2016, available online at http://socstudia.fss.muni.cz/
dokumenty/080319142015.pdf
.

Lužný, D., and Z. R. Nešpor, Sociologie náboženství [Sociology of Religion], Praha: Portál 2007, 232 p.

Morávková, Š., „Metodologie zjišťování náboženského vyznání při sčítání lidu, domů a bytů 2001“ [Methodology of Religious Affiliation Investigation in the 2001 General Census] [online], Demografie (2, 2004): p. 116–120 retrieved 21. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/documents/10180/20563243/180304q2.pdf/5a9cbb0b-
237e-429f-8173-288b31be5707?version=1.0
.

„Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu“ [Religious Beliefs of the Population According to the Census] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2014, accessed 22. 11. 2016, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/
nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-
scitani-lidu-2011-61wegp46fl.

„Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky“ [Religious Affiliation of the Czech Republic Population] [online], a press release, CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2004, retrieved 21. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/
nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_
republiky_23_12_04.

Náboženské vyznání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu v letech 1921-1991 [Religious Affiliation of the Population According to the 1921-1999 Censes], Praha: CSO 1995, 302 p.

Nešporová, O., and Z. R. Nešpor, „Religion: An Unsolved Problem for the Modern Czech Nation“, Sociologicky časopis/Czech Sociological Review 45 (6, 2009): p. 1215–1237.

„Příběh statistiky“ [A Story of Statistics] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2014, retrieved 129. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/
csu/czso/pribeh-statistiky-2014-u0uhdyd0nq
.

„Sčítání lidu, domů a bytů 2001“ – Pramenné dílo“ [2001 Census of Inhabitants, Houses and Appartments – A Source Material] [online], CSO [Czech Statistical Office],  Praha: CSO, 2005, retrieved 15. 1. 2016, Available online at https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001-pramenne-dilo-
2001-zi09as02dt
.

„Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pramenné dílo“ [2011 Census of Inhabitants, Houses and Appartments – A Source Material] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2013, retrieved 15. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-pramenne-
dilo-2011-op37nad790
.

Srb, V. and A. Andrle, „Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky ke 3. březnu 1991“ [Religious Affiliation of Czech Republic Inhabitants in 3. 3. 1991] [online], Demografie (3, 1994): p. 181–188, retrieved 28. 1. 2016, available online at https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0Bwo5H2vnLAxYR1JRNjZCY3ZoZXc.

„Statistika, od historie po současnost“ [Statistics: From History to Today] [online], CSO [Czech Statistical Office], Praha: CSO 2006, retrieved 28. 1. 2016, available online at https://www.czso.cz/csu/czso/historie_statistiky.

Tichý, R., „Lidé, skupiny a praktiky v české katolické církvi 1997–2005“ [People, Groups and Practices of the Czech Catholic Church 1997-2005] [online], Pražské sociálně vědní studie, 2008, retrieved 4. 8. 2016, available online at http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/284_015%20-%20Tichy.pdf.   

„Úkony duchovní správy v ČR“ [Pastoral administration in the Czech Republic] [online], Plenární sněm Katolické církve v ČR [Plenary Assembly of Roman Catholic Church in the Czech Republic] 2002, retrieved 1. 8. 2016, available online at http://snem.cirkev.cz/index0156.html?menu=156.

Váně, J., and M. Kreidl, „Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po r. 1989“ [A Survey of Researches on Czech Religiosity after 1989], SDAinfo (3-4, 2001): p. 1-5.