CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Tereza Halasová

Development of the Faith Movement in the Czech Republic

Tereza Halasová, "Development of the Faith Movement in the Czech Republic", Central European Journal of Contemporary Religion 1 (1, 2017): p. 3-16.

This article deals with the development of the Faith Movement in the Czech Republic. Firstly, the Pentecostal Movement will be introduced on a general level and further on the specifics of the teachings of the Faith Movement will be described. The main part of the paper examines the development of several independent fellowships in the Czech Republic that emerged through the mission of the Faith Movement. The following seven newly established free churches will be introduced: the Word of Life Church; the New Hope Church; the Church of Living God; the Faith Church; the New Life Church; the Oasis Church; and the Centre of Triumphal Faith. Some of these fellowships underwent significant changes and became closer to the Evangelical Movement. This paper will analyze the processes through which these fellowships have changed their attitudes, mainly through abandoning some of the more distinctive features of the Faith movement and through their willingness to cooperate with other Evangelical churches.report

DOI: 10.14712/25704893.2017.1

Download PDF

References

Anderson, A.: An Introduction to Pentecostalism, Cambridge: Cambridge University Press 2007, 318 p.

Burgess, S. M., and E. M. Van der Maas (eds.), The New Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, revised and expanded edition, Grand Rapids: Zondervan 2002, 1328 p.

Vojtíšek, Z., Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí [New Religious Movements and Collective Violence], Brno: L. Marek 2009, 460 p.

Vojtíšek, Z., “Cesta Slova života” [“Journey of Word of Life”], Dingir (2/2008): p. 56–59.

Kořínek, M., “Cílem je rozpuštění. Rozhovor s biskupem Církve živého Boha Vítem D. Kolingerem” [“Interview with bishop Vít D. Kolinger of the Church of Living God”], Dingir (2/2008), p. 58–60.

Kolenčík, P., Pastorační pohled na hnutí víry [The Faith Movement: A Pastoral Perspective], B.A. thesis, Praha: Catholic Theological Faculty, Charles University 2010, 62 p.

Cmíral, J., “Církev Nová naděje, stručná charakteristika”, zpracováno pro odbor církví MK [“The Church of New Hope: A Brief Characteristic”, an expert report for the Ministry of Culture of the Czech Republic”], 2009.

Lužný, D.: “Znalecký posudek č. 01/14 v řízení o návrhu na registraci Církve Oáza” [Expert report no. 01/14: Church Oasis expert report for Ministry of Culture].

Základní charakteristika Církve Nový život, Příloha č. 1 k Návrhu na registraci Církve Nový život ["The Church of New Hope: A Brief Characteristic", an expert report for the Ministry of Culture of the Czech Republic].